2014

Celoletna akcija

Ureditev sklanjaka in učne poti v Martuljku

Dokončanje izvedbe skalnjaka in ureditev trase učne poti: serija delovnih akcij od maja do novembra

7. november

Otvoritev gozdne učne poti

Otvoritev na terenu in kulturni program v gasilskem domu

oktober - december

Fotografski natečaj

Izvedba natečaja na temo "Doživetja"