Sestanek OVG (junij)

Sestanek VGN bo 22. 6. 2018 ob 19. uri v gasilnem domu Gozd Martuljk.

Dnevni red:

  1. Dokončanje del na dvokapnici
  2. Postavitev debelnega prereza
  3. Poročilo s sestanka MDO VGN
  4. Razno

Predsednica VGN: Andreja Noč