Sestanek OVG (okt)

Sestanek VGN bo 6. 10. 2017 ob 18:30 v sejni sobi gasilnega društva.

Dnevni red:

  1. Poročilo o postavitvi kožarice
  2. Vsebina učne poti

Predsednica VGN: Andreja Noč