Sestanek OVG (dec)

Sestanek VGN bo v petek 1. 12. 2017 ob 18:30 v sejni sobi gasilnega doma Gozd Martuljek.

Dnevni red:

  1. Poročila končnih del za leto 2017
  2. Finančno poročilo in plačila
  3. Razno

Predsednica VGN: Andreja Noč