Dohodnina

Spoštovane planinke in planinci,

planinstvo je ena najbolj množičnih dejavnosti v Sloveniji, ki v organizirani obliki temelji na prostovoljstvu. Hkrati je tudi dejavnost v javnem interesu, saj lahko vsi obiskovalci gora:

Ravno zaradi odprtosti planinske organizacije do vseh ljubiteljev gora imajo Planinska zveza Slovenije in več planinskih društev status organizacije, ki deluje v javnem interesu, zato so posledično upravičenci do sredstev iz naslova dohodnine. Zavezanci za dohodnino lahko namreč 0,5 % odmerjene dohodnine namesto v proračun namenite eni ali več organizacijam. Za lansko leto je po podatkih Davčne uprave to možnost izkoristila le približna tretjina dohodninskih zavezancev.

Vi ste zagotovo med prvimi, ki se zavedate in tudi sami občutite pozitivno naravnanost in družbeno koristnost planinstva, zato vas vabim, da izkoristite možnost, ki vam jo daje država in del dohodnine namenite Planinski zvezi in/ali kateremu od planinskih društev (prilagamo vam seznam upravičenih planinskih organizacij). Kot predsednik vam zagotavljam, da bo Planinska zveza Slovenije na ta način prejeta sredstva namenili izključno vzdrževanju široke mreže slovenskih planinskih poti in razvojnim projektom naših mladih članov.

Vaša odločitev, ki velja za davčno tajnost, je povsem samostojna in za vas ne predstavlja nobene finančne obremenitve. Z njo pač del sredstev, ki bi sicer pripadel državnemu proračunu, usmerite v dejavnost, s katero se ukvarjate tudi sami. Vendar: če jo želite uveljaviti že v tem letu, morate to Davčni upravi sporočiti najkasneje do 31. decembra 2010 na enega od naslednjih načinov:

Dodatne informacije najdete na spletnih straneh Davčne uprave RS (http://www.durs.gov.si/).

Hvala vsem, ki se boste odzvali temu vabilu, in hvala vam, ki ste morda to možnost na predlagani način izkoriščali že doslej.

Dopis - Namenite del dohodnine dobri stvari
Planinske organizacije upravičene do prejema sredstev iz naslova dohodnine
Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo

Bojan Rotovnik
predsednik PZS