• Likovni prispevki najmlajših (Majda Papler)
   
 • Sladka obletnica društva (Majda Papler)
   
 • Veter ujet v svetlobi (Milan Polak)
   
 • Ustvarjalnice (Simona Jeglič)
   
 • Izdelki iz ustvarjalnice (Simona Jeglič)
   
 • Pogled iz Vošce (Tone Oman)
   
 • Zelenci (Lojzi Avsenik)
   
 • Zima v Martuljkovi skupini (Gregor Skok)
   
 • Zgoraj pa sonce (Milan Robič)
   
 • Zimska panorama (Andrej Žemva)
   
 • Ledno plezanje (Dušan Juko)
   
 • Žuborenje pod lestenci (Marinka Uršič)
   
 • Viharniki umirajo stoje (Tone Oman)
   
 • Jutro v Karavankah (Lojzi Avsenik)
   
 • Igra senc (Gregor Skok)
   
 • Jesensko jutro (Majda Papler)
   
 • Dolgonogi plezalec (Simona Jeglič)
   
 • Slapovi Jermana (Jožica Trstenjak)
   
 • Pogled na ostenja (Milan Polak)
   
 • Oblak nad Rutami (Tatjana Perovšek)
   
 • Igrajmo se v Rutah (Simona Jeglič)
   
 • Igrajmo se v Rutah (Simona Jeglič)
   
 • Odsev (Tone Oman)
   
 • Zelenci (Simona Jeglič)
   
 • Rutarške skrivnosti (Tadeja zupančič)
   
 • Okamenela straža (Tatjana Perovšek)
   
 • Špik iz ptičje perspektive (Tadeja Zupančič)
   
 • Radovednost (Andrej Žemva)
   
 • Osamljena pot (Majda Papler)
   
 • Ledenčki (Simona Jeglič)
   
 • Obletnica društva (Majda Papler)
   

Članarina 2016 

Na podlagi 32. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in na osnovi predhodnih usklajevanj je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 7. seji, 5. 11. 2015, sprejel Pravilnik o članstvu posameznikov. Na podlagi 12. člena pravilnika se izda navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov.

Objavljamo izvleček navodil za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov, objavljen na spletni strani PZS.

V letu 2016 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:

 • Združitev članarine A in A+; članarina A+ se ukine, s tem da se obseg zavarovanja prenese na kategorijo A (zavarovanje za reševanje v tujih gorah za celi svet in višje zavarovalne vsote). Višina članarine A ostaja enaka, in sicer 55 €.
 • Med kategorijami članarin je dodana tudi kategorija B/zamejci, ki je namenjena zamejskim planinskim društvom.
 • Stroške izdaje novih izkaznic z letom 2016 krijejo člani sami in jih bo PZS zaračunal društvom, ta pa naj izkaznice zaračunajo članom. Člani A, B, B1 in S + Š, ki so izkaznice dobili v letih 2013, 2014 ali 2015, uporabljajo te izkaznice še naprej. Nove izkaznice dobijo člani, ki se bodo leta 2016 prvič včlanili v konkretno društvo.
 • Povišan popust za člane PZS v Planinski založbi PZS, ki zdaj znaša 20 %.
 • Novi partnerji, ki nudijo popuste članom PZS.

 
Zavarovanje članov Planinske zveze Slovenije

Vrsta članstva

Višina
članarine

A član z največjim obsegom ugodnosti 55,00 €
A/z        član z največjim obsegom ugodnosti z družinskim popustom 50,00 €
B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00 €
B/z polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti z družinskim popustom 20,00 €
B1  oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50 €
B/zamejci  je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev 11,00 €
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 16,00 €
S+Š/z srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti z družinskim popustom 12,80 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00 €
P+O/z predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti z družinskim popustom 5,60 €
OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost) z omejenim obsegom ugodnosti 7,00 €
OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost) z omejenim obsegom ugodnosti z družinskim popustom

5,60 €

Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto.

Kategorije članstva A  B B1S+ŠP+OOPP*
1. zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti    
2. zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti  
3. zavarovanje za stroške reševanja v tujini - ves svet  ✔          
4. zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije  
5. zavarovanje odgovornosti v tujini - ves svet          
6. zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije   ✔   
7. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50 %), razen v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah I. kategorije (30 %)
8. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 13 planinskih organizacij Evrope
9. oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah
10. Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec/ Mlada planinka**          
11. 20 % popust pri nakupu edicij Planinske založbe PZS          
12. 25 % popust pri naročnini na Planinski vestnik
13. popust pri nakupu opreme in storitev po seznamu pogodbenih partnerjev PZS
14. 20 % popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja

* V skladu za zakonskimi možnostmi, podrobneje je pojasnjeno v poglavju o zavarovanju
** Društvo lahko brezplačno prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo P+O članov, plus 10 %.


Družinski popust

Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!

Družinski popust se obračuna na podlagi vnosa družinske povezave v informacijski sistem Naveza ali označitve članov iste družine v poimenskem seznamu članov (Priloga 2). Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za člane A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta članov B (5 €). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.

Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža sredstev društva in PZS.

Znižana članarina
Kadar društvo kateremu od svojih dolgoletnih članov odobri znižano članarino zaradi slabega gmotnega ali zdravstvenega stanja, lahko to odobri v breme deleža svojih sredstev.

Članarina B/zamejci
B/zamejci je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev, ugodnosti so enake kot pri članarini B. Tujcem se proda običajna članarine, odvisno od ugodnosti, ki jo želijo.

Članska izkaznica
V letu 2016 bomo nadaljevali izdajanje novih članskih izkaznic vsem novim članom. Članarino normalno poravnajo v svojem društvu, enako kot do zdaj. Nove izkaznice bodo prejeli naknadno po pošti na stalni naslov, in sicer predvidoma v roku 7 dni po vnosu podatkov v Navezo. Stroške izdaje novih izkaznic z letom 2016 krijejo člani sami in jih bo PZS zaračunala društvom, ta pa naj izkaznice zaračunajo članom. Člani A, B, B1 in S + Š, ki so izkaznice dobili v letih 2013, 2014 ali 2015, uporabljajo te izkaznice še naprej. Nove izkaznice dobijo proti plačilu člani, ki se bodo leta 2016 prvič včlanili v izbrano društvo. Novi član mora s članarino poravnati tudi člansko izkaznico. Cena izkaznice je 2 € (DDV in poštnina sta vključena).

Zaradi olajšanega prehoda na nove izkaznice lahko člani izjemoma tudi v letu 2016 še uporabljajo stare izkaznice.

Pristopna izjava
Pristopna izjava vsebuje zahtevane zakonske elemente, ki dajejo pravno podlago za vodenje evidence članstva. Vsak član, ki pristopne izjave ni izpolnil že v preteklih letih, in vsak novi član jo izpolni v letu 2016. Članom, ki so pristopno izjavo podpisali v preteklih letih in so člani istega društva, ni treba podpisovati novih pristopnih izjav.

ZAVAROVANJE ČLANOV PZS

Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini s 24-urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS.

Zavarovalne vsote so enake kot lansko leto in so objavljene na spletni strani PZS.

Opomba: vsebina besedila še ni popolnoma prirejena letošnjim novostim - vsote ostajajo enake, v samem besedilu so še stare določbe, ki jih bodo na PZS v kratkem popravili.

Skleniti je mogoče tudi ugodno zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično.

Osnovno zavarovalno jamstvo 

Osnovno zavarovalno jamstvo velja za opravljanje spodaj naštetih planinskih dejavnosti:

 • pohodništvo do 6.500 metrov nadmorske višine;
 • treking do 6.500 metrov nadmorske višine;
 • gorništvo do 6.500 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po težavnostni lestvici UIAA);
 • alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah ter balvansko plezanje;
 • turno kolesarjenje: turno kolesarstvo je posebna zvrst gorskega kolesarstva, ki nima tekmovalnih ciljev in se izvaja v naravi. Zavarovalno kritje velja za turno kolesarstvo, in sicer za vzpon in spust na planinskih/gorskih poteh, ki so na osnovi pravilnikov, priporočil in naravnih karakteristik terena primerne za turno kolesarjenje. Zavarovalno kritje ne velja za treninge, tekmovanja ali udeležbo v naslednjih disciplinah gorskega kolesarstva: spust (downhill), kros, dirt, freeride, BMX in sorodnih;
 • turno smučanje, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oziroma spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja);
 • krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti;
 • prostovoljno vodništvo;
 • prireditve in akcije v organizaciji PZS in planinskih društev, kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije;
 • dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih;
 • planinska orientacija (tudi organizacija tekem v planinski orientaciji).

 

Zavarovalno kritje ne velja za:

 • alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja - solo plezanje nad IV. stopnjo po lestvici UIAA (plezanje posameznika brez varovanja),
 • urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih itd.),
 • člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično odpravo pripravi naknadno,
 • tekmovanja, razen kadar je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji,
 • izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju in heli smučanju,
 • v turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja, kot so: spust, downhill, freeride in druge adrenalinske dejavnosti s kolesi.


Definicija alpinistične odprave:

Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja zunaj evropskih in turških gorstev, katere namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že preplezano smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje.

Preberite tudi: Nove ugodnosti zavarovalnice Adriatic Slovenica za člane PZS

Pravilniki in obrazci so objavljeni na spletni strani PZS.


UGODNOSTI ZA ČLANE PZS

 

Popusti in ugodnosti veljajo v naslednjih prodajalnah:

Alpina Žiri, www.alpina.si: popusti veljajo v vseh Alpininih prodajalnah po Sloveniji.

Annapurna Way, www.annapurna.si, Krakovski nasip 10, Ljubljana; trgovina Švarova ulica 14, Ljubljana.

Gornik Avantura, d.o.o., www.gornik.si, Gorenja vas – Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912.

Iglu Šport, d. o. o., www.iglusport.si: Ljubljana – Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31; BTC/ Šmartinska c. 152, hala 3/I; Maribor – Jadranska c. 27; Celje – Ul. Mesta Grewenbroich 9; Kranj – Ulica Mirka Vadnova 19; Lesce – Alpska c. 27; Solkan (Nova Gorica) – Trg Jožeta Srebrniča 4; Tolmin – Trg 1. maja 1; Bovec – Ledina 3; Koper – Ljubljanska cesta 3.

Promontana, d. o. o., Kranj, www.promontana.si: Kranj – Koroška c. 5.

Prodajalne Tomas Šport 2, d. o. o., www.tomassport.si: Ljubljana – Mestni trg 18, Čopova ulica 14 in City park, Šmartinska 152; Maribor – Jurčičeva ulica 4 in Pobreška 18; Celje – Spar center, Mariborska c. 100; Trbovlje – Ul. 1. junija 1a; Velenje – Nakupovalni center Velenje, Kidričeva c. 2 b; Novo mesto – Ljubljanska 22; Murska Sobota – Plese 2; franšizne prodajalne Tomas Sport: Ptuj – Gavez Anton, s. p., Slovenski trg 1; Slovenj Gradec – Rojnik Drago, s. p., Glavni trg 33; Kranj – Optimist, d. o. o., Prešernova ul. 12; Bled – Optimist, d. o. o., Ljubljanska c. 4; Ribnica – Obrtna cona 29; Sežana – Stjenkova 1, Karsika center; Postojna – Tržaška 11; Nova Gorica – Gradnikove brigade 7.

Univet, d. o. o., Ljubljana, www.univet.si: poslovalnica Pohodnik BTC, hala A, Šmartinska 152, Ljubljana

Intersport, www.intersport.si: popusti veljajo v vseh trgovinah v Sloveniji.

Simpro, d. o. o.: popust velja za blagovno znamko Jack Wolfskin.

Singla.si, spletna trgovina Matija Butina, s. p., www.singla.si: Ulica Marije Mlinar 3, 1000 Ljubljana.

On-line, d. o. o., www.on-line.si: trgovina Brezovica 1, Žirovnica.

KC Bauer, d. o. o., www.centerbauer.com: Kolesarski center Bauer, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

Garmin Slovenija, d. o. o., www.garmin.si: poslovna cona A22, Šenčur in Planinska trgovina, Dvorakova 9, Ljubljana.

Thermana, d. d., Terme Laško, www.termana.si: Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško.

Terme Krka, www.terme-krka.si: Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, Hotel Strunjan, Hotel Otočec in Hotel Krka Novo mesto

RTC Krvavec, d. d., www.rtc-krvavec.si: Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

Logarska dolina, d. o. o., www.logarska-dolina.si: Logarska dolina 9, 3335 Solčava.

Kitio, d. o. o., www.kitio.com: Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

Podium, d. o. o., http://craft-slo.si: Borovec 31, 1236 Trzin.

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, www.np-paklenica.hr: Dr. Franje Tuđmana 14 a, 23244 Starigrad – Paklenica

Golte, d.o.o., www.golte.si: Rodegunda 129 c, 3330 Mozirje.

Slovenski planinski muzej, http://www.planinskimuzej.si/: Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana.

Planinska trgovina, http://www.pzs.si/trgovina.php: Dvorakova 9, 1000 Ljubljana.


Opomba: Popusti ne veljajo na že znižane izdelke ali storitve. Popusti se ne seštevajo. Določeni partnerji imajo lahko dodatna določila pri uveljavljanju članskih popustov.
Dodatne informacije dobite:

PZS: Saša Sitar, poslovni sekretar PZS, 01/ 43 45 68001/ 43 45 680, info@pzs.si, naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana.

 

 

Aktualno

Nakup pohodne majice. Več...

Cenik za uporabo plezalne stene v Gozd Martuljku. Več...

Pravila Planinskega društva Gozd Martuljk. Več...

Namenite del dohodnine dobri stvari. Več...

Koledar

<< Januar >>
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Vreme