Priporočila za bivak

Priporočila obiskovalcem bivaka pod Špikom glede preprečevanja prenosa okužbe s COVID-19:

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. Popolne varnosti žal ni.

Vir: NIJZ, 2020. Higienska priporočila za izvajanje turističnih in gostinskih storitev v času epidemije COVID-19. Pridobljeno, 17.5. 2020 na spletišču NIJZ.