Program aktivnosti

V začetku leta 2021 smo bili prepričani, da smo preživeli najbolj nenavadno obdobje našega življenja, čas korone in  čas preizkušenj. Epidemija virusa SARS-COV-2   z različnimi sevi, žal še vedno vpliva na naš vsakdanjik, na naša življenja in tudi na dejavnosti društva. Tako kot lani, se  bomo tudi letos trudili ohraniti naš društveni utrip in program prilagajali  epidemiološkim razmeram.

Udeležba na izletih in dogodkih društva je bila v letu 2021 skromnejša, zato smo se odločili, da pred oblikovanjem programa za leto 2022 izvedemo anketo. Z  njo  smo želeli  člane vključiti v oblikovanje programa in  obenem povabiti  k aktivnejši udeležbi na samih dogodkih društva. Dobili smo kar nekaj predlogov, ki jih bomo upoštevali pri programu, nekaj predlogov pa bo ostalo tudi za prihodnje leto. Poleg izletov je bilo največkrat izpostavljeno druženje v smislu organizacije piknika ali krajšega izleta z zaključnim druženjem. Še večji poudarek pa bomo dali  vključevanju mladih v društvo. Rezultate ankete si lahko ogledate na naši spletni strani društva tukaj.

Vabila bomo tudi letos objavljali na oglasnih mestih in na spletnih in facebook strani društva. Člani društva, ki so posredovali elektronski naslov, bodo obveščeni tudi po elektronski pošti. Zaradi vremenskih in drugih razmer so možne spremembe programa.

Več informacij lahko dobite na telefonski številki društva (031 370 919), pišete nam lahko tudi na našo spletno stran.

Vsem, ki v  teh »drugačnih« časih ostajate člani društva, se zahvaljujemo za vztrajnost in podporo pri naših dejavnostih. S skupnimi močmi se bomo še naprej trudili ohranjati medsebojne vezi in nadaljevati z našim poslanstvom.