Lepi čeveljc

Sodelujoče organizacije

Triglavski narodni park (TNP) in Planinsko društvo Gozd Martuljk- odsek za varstvo gorske narave sta pričela z izvajanjem projekta »Ohranitveni ukrepi za orhidejo lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) v naselju Gozd Martuljek«. Projekt je financiran s strani nemške Fundacije in Akademije za varstvo narave Alfreda Toepfra iz Hamburga in se izvaja od avgusta 2014 do februarja 2015.

Lepi čeveljc (c) Andrej Arih

Lepi čeveljc je ena izmed najlepših in najbolj ogroženih orhidej v Evropi. Vrsta je zato zavarovana na državni kot tudi mednarodni ravni, namerno poškodovanje rastlin ali njihovih rastišč pa je kaznivo dejanje. Rastišče lepega čeveljca v Gozd Martuljku je največje poznano območje uspevanja v Triglavskem narodnem parku. Ker se nahaja tik ob rekreativno-gozdnih poteh in ob potoku Martuljek, je izpostavljeno različnim negativnim vplivom. Največje grožnje predstavljajo trganje in ruvanje rastlin ter uničevanje življenjskega prostora. V Triglavskem narodnem parku vsako leto zabeležijo nove poškodbe rastišča in nedovoljene odvzeme rastlin iz narave.

Lepi čeveljc (c) Andrej Arih

Cilji projekta »Ohranitveni ukrepi za orhidejo lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) v naselju Gozd Martuljek« so med drugim zaščititi obstoječe rastišče s postavitvijo ograje na najbolj občutljivem območju, umestitev totema z naravovarstvenim opozorilom prepovedi trganja rastlin in oznako varstvenega območja TNP, informativne table, izvedba delavnic z deležniki v prostoru ter ozaveščanje lastnikov zemljišč in lokalnega prebivalstva glede pomembnosti ohranjanja omenjene vrste. Ključen del projekta je tudi okrepitev nadzora na rastišču v času cvetenja lepega čeveljca, katerega izvedba je načrtovana v sodelovanju med Naravovarstveno nadzorno službo TNP in Planinskim društvom Gozd Martuljk – odsek za varstvo gorske narave. Poleg tega je projekt primer dobre prakse odličnega sodelovanja javnega zavoda TNP in lokalnega prebivalstva.

Lepi čeveljc (c) Andrej Arih

Članek pripravila:

Renata Rozman in Andrej Arih