Letni občni zbor

Vabilo

na letni občni zbor
Planinskega društva
Gozd Martuljk

v soboto, 16. 02. 2019 ob 19.00 uri

v gasilskem domu v Gozd Martuljku.

Za občni zbor je predlagan naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav navzočih in gostov
 2. Izvolitev organov občnega zbora: predsednik in dva člana, zapisnikar in dva overovatelja
 3. izvolitev verifikacijske in kandidacijske komisije
 4. Poročilo predsednika, blagajničarke, načelnika mladinskega odseka, načelnice odseka za varstvo gorske narave in nadzornega odbora
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Razprava na poročila in potrditev poročil
 7. Razrešnica dosedanjega upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega sodišča, načelnice odseka za varstvo gorske narave
 8. Predlog kandidacijske komisije za sestavo novega UO, NO, ČS
 9. Plan dela za leto 2019
 10. Vprašanja in pobude, beseda gostom
 11. Družabno srečanje

Vljudno vabljeni!

Predsednik UO PD
Gozd Martuljk:

Klemen Robič