Sestanek OVG (nov)

Vabilo na sestanek VGN, 16. 11. 2018 pred skalnjakom ob 15.30 h, nato nadaljevanje v sejni sobi gasilnega doma Gozd Martuljk.

Dnevni red:

  1. ogled na terenu še neopravljenih del v letu 2018
  2. okvirne smernice dela za leto 2019
  3. predlogi za načelnika OVG
  4. razno.

Predsednica VGN: Andreja Noč