Sestanek OVG (sep 2)

Sestanek VGN bo 22. 9. 2017 ob 19h v sejni sobi gasilnega doma.

Dnevni red: vsebina učne poti.

Predsednica: Andreja Noč