Delovna akcija pod Špikom

Ženske
1. Cveta Smiljič 10.14
2. Mira Smolej 17.56
Moški
1. Anton Robič 5.01
2. Mirko Smiljič 6.34
3. Ivan Klokočovnik 6.36