V. skupina 51 - 65 let

Ženske
1. Kržišnik Mina 9.40
2. Smiljič Cveta 11.27
3. Jerovšek Alojzija 12.08
4. Oman Mihaela 15.20