Delovna akcija

Vabimo vas da se nam pridružite na

DELOVNI AKCIJI
pri Bivaku pod Špikom

KDAJ: dobimo se 25.06.2021 ob 9.00 uri pri bivaku

OBVEZNA OPREMA: veliko dobre volje in delovnega elana

Po končanem delu sledi druženje in malica pred bivakom.

PRIJAVE: predhodne prijave do srede, 23.06.2021 na telefon 031 370 919 (Tatjana) in 041 363 730 (Oti)

VLJUDNO VABLJENI!

Udeležba je na lastno odgovornost. V primeru slabega vremena si pridržujemo pravico do spremembe datuma dogodka.

Letni občni zbor

Spoštovane članice in člani,

zaradi še vedno veljavnih ukrepov in priporočil glede preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, smo se kljub delnim sproščanjem ukrepov odločili za dopisni občni zbor društva.

V skladu s Pravili planinskega društva Gozd Martuljk z dne 22.02.2014 je bil na 4.redni seji Upravnega odbora društva z dne 08.06.2021 sprejet sklep o pripravi dopisnega občnega zbora društva za leto 2020.

Dopisni občni zbor bo potekal preko elektronske pošte in navadne pošte od 15.06.2021 do vključno 22.06.2021.

DNEVNI RED:

  1. Sprejem poslovnika o delu dopisnega občnega zbora društva
  2. Imenovanje delovnega predsedstva (člani delovnega predsedstva so navedeni na glasovnici)
  3. Poročilo o delu društva in finančno poročilo za leto 2020
  4. Poročilo nadzornega odbora društva
  5. Program dela in finančni načrt za leto 2021
  6. Beseda članom, predlogi in pobude

PRILOGE:

Po 114. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 –ZIUPOPDVE in 15/21 –ZDUOP), lahko društvo ne glede na določbe temeljnega akta oziroma statuta, v času do preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19, o najpomembnejših odločitvah skliče in izvede zbor članov društva dopisno, če lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov. Za sklic, izvedbo in odločanje na dopisnem zboru članov društva se uporabljajo določbe pravilnika in poslovnika o izvedbi dopisnega občnega zbora društva.

Oti Mertelj
Predsednica UO Planinskega društva Gozd Martuljk